เทศบาลตำบลวังไผ่

ร้องเรียน ร้องทุกข์

นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

นาย ศุกภชัย ทิพย์สุวรรณ

โทร : 094-5936126

กู้ชีพ ทต.วังไผ่ 077-534400

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน สาธารณภัย งานป้องกันฯ ทต.วังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

ระบบ E-mail

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด

สาธารณูปโภค

การบริหารงาน

การให้บริการ

การศึกษา

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เทศบาลตำบลวังไผ่... (ดู : 0)

ดูทั้งหมด

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลวังไผ่... (ดู : 106)

ดูทั้งหมด

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวังไผ่ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 8... (ดู : 99)

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

กระดานสนทนา

ดูทั้งหมด