เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไฝ่

เทศบาลตำบลวังไฝ่

077 534 153

081 541 4019

นายมาโนช ธัญญาบัตร

081-541-4019

กู้ชีพ ทต.วังไผ่ 077-534400

แจ้งเหตุฉุกเฉิน สาธารณภัย
077-534-153-4 ต่อ 8

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด

สาธารณูปโภค

การบริหารงาน

การให้บริการ  

การศึกษา     

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวังไผ่ ... (ดู : 19)

ดูทั้งหมด

ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังไผ่... (ดู : 20)

ดูทั้งหมด

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... (ดู : 17)

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP    คลิกดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่