เทศบาลตำบลวังไผ่

ร้องเรียน ร้องทุกข์

นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

นาย ศุกภชัย ทิพย์สุวรรณ

โทร : 094-5936126

กู้ชีพ ทต.วังไผ่ 077-534400

แจ้งเหตุฉุกเฉิน สาธารณภัย
077-534-153-4 ต่อ 8

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่

ระบบ E-mail

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด

สาธารณูปโภค

การบริหารงาน

การให้บริการ  

การศึกษา     

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเทศบาลตำบลวังไผ่ ... (ดู : 126)

ดูทั้งหมด

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เทศบาลตำบลวังไผ่... (ดู : 121)

ดูทั้งหมด

ประชุมประจำเดือน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... (ดู : 129)

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

กระดานสนทนา

ดูทั้งหมด